O Cineclub Bueu contempla dúas modalidades de asociamento, o xeral e o de sesión ou simpatizante.

A cota anual de socio/a xeral é de 15 €. No caso de que desexen facerse socio/as varios membros da mesma familia a cota aumenta en 6 € por cada un deles (exemplo: 2 persoas, 21 €, 3 persoas, 27 €, etc.). Establécese ademais unha cota de sostemento de 2 € por proxección para os/as socios/as xerais e de 4 € para os/as socios/as de sesión.

Para darse de alta como socios/as hai que cubrir o formulario de embaixo. De preferirse o papel, pódese solicitar o día da proxección.

No caso de acollerse á cota familiar indicaranse os nomes dos/as outros/as socios/as no recadro correspondente (xunto co mail de cada un deles no caso de telo).

A cota de socio/a xeral pódese aboar o día da proxección ou ingresala no número de conta de La Caixa ES20 0133 4730 7842 0000 2995, poñendo no concepto o nome do socio principal.

E ADEMÁIS… 

O Cineclub Bueu establece un sistema de préstamo de películas para @s seus soci@s. O numeroso arquivo de películas da asociación, cerca de 500 títulos en DVD, estará a disposición d@s asociad@s a partir da vindeira proxección.

O funcionamento será o seguinte: a tod@s os asociad@s se lles enviará un listado con todas as películas, pudendo ser solicitadas cada día de proxección e tendo que ser devoltas na proxección do seguinte mes.

O listado coas películas tamén se poderá consultar na propia sala de proxección o mesmo día da película.

Moitos dos títulos que suxeristes nas papeletas da primeira proxección xa forman parte do noso arquivo, polo que @s interesad@s podedes consultar se están no listado e así poder levalas para casa.

Se necesitades algunha aclaración ou queredes facer algunha suxestión non dubidedes en poñervos en contacto con nós.

FICHA DE SOCIO/A DO CINECLUB BUEU